Směrnice GDPR DEKLARACE SOULADU

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se souvisejícími právními předpisy

Společnost

ES systems produkt s.r.o.
IČO: 29207584
se sídlem: K Letišti 3706/7, 671 81 Znojmo

tímto prohlašuje, že:

vystupuje v rámci obchodní spolupráce se společnostmi ve vztahu k osobním údajům subjektů, které ať už přímo nebo nepřímo získala od subjektů (dále jen „osobní údaje“) jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 7 GDPR, tj. jako právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, s GDPR a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i dle příslušných norem Evropské unie; splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a že implementuje požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů; zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zjistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s platnou a účinnou úpravou ochrany osobních údajů.

Ve Znojmě dne 25.10.2019

zdravetopeni.cz všechna práva vyhrazena 2019

Cookie Disclaimer / Podmínky ochrany osobních údajů